Bouwvergunningen


De juiste papieren

Privépersonen, bouwpromotoren, architecten, … Allemaal kloppen ze aan voor juridisch advies over verkavelings- en bouwvergunningen. Want zonder de juiste documenten trekt u al snel een streep onder uw bouwplannen. ImmoLawyer is uw geknipte partner en raadsheer: voor uw BPA- (Bijzonder Plan van Aanleg) en RUPS-onderzoek (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) én meer.

De juiste <strong>papieren</strong>

Wat bij stedenbouwkundige overtredingen?

Bouwde u te hoog of te breed? Of beging u een andere stedenbouwkundige overtreding? Laat u dan goed verdedigen. Uw advocaat in Knokke kent elk detail van de wetgeving én is kind aan huis bij de lokale instanties. Uw dubbele waarborg voor een vlotte afhandeling.

kom praten over uw dossier